de organisatie
cursusaanbod
klinische praktijk
publicaties
nieuws
Vacatures    
 
NIEUWS
 
Twee aanwinsten
 
Geslaagd met grootste onderscheiding
 
Opleidingsroute tot counselor
 
 
LAST MINUTE
 
Ouderbegeleiding
Start : 22/04/2014
 
Omgaan met 'lastige' cliënten
Start : 14/05/2014
 
Familielid, familieleed
Start : 15/05/2014
 
Inspiratiedag 'Genogrammen en tijdslijnen'
Start : 15/05/2014
 
Inspiratiedag 'Systemische delictketen'
Start : 15/05/2014
 

Interactie-Academie

Interactie-Academie VZW is een opleidingscentrum, gespecialiseerd in communicatie en tussenmenselijke verhoudingen, systeemtheoretisch bekeken. In haar cursuscentrum in Antwerpen biedt het instituut een heel aantal diverse programma's aan, gaande van themadagen tot langdurige opleidingen (twee tot vier jaar). In het kader van onze opleidings- en onderzoeksactiviteiten zijn aan ons instituut ook een klinische praktijk en een publicatiecentrum verbonden.

Wij vertrekken van het gegeven dat tussenmenselijke verhoudingen en communicatie zeer complex zijn. Vele invloeden spelen een rol, waardoor een zo breed mogelijk zicht en probleemanalyse noodzakelijk zijn. De systeemtheorie bleek op dat vlak een doeltreffend kader te zijn.

Een groot deel van onze programma's is bedoeld voor professionals, werkzaam in de hulpverlening, de gezondheidszorg en welzijnszorg, de zorg voor personen met een handicap, het onderwijs, de sociaal-culturele en de interculturele sector, in voorzieningen voor kinder- en jeugdzorg, in overheidsdienst enzovoort. Onze specialisatie ligt hoofdzakelijk op het terrein van de non profit of social profit sector. Een aantal opleidingsprogramma's is erkend door verschillende nationale instanties in Vlaanderen en Nederland en door diverse beroepsverenigingen.

De medewerkers van de Interactie-Academie combineren hun opleidingswerk met eigen praktijk op vlak van psychotherapie, begeleiding, coaching en supervisie. De ideeën en inzichten uit het opleidingswerk, de klinische praktijk en het gezamenlijke studiewerk worden gepubliceerd in diverse media, in het bijzonder in het Systeemtheoretisch Bulletin. Dit tijdschrift wordt sinds eind 1982 gerealiseerd.

De combinatie van opleiding, eigen praktijk en publicaties is gedurende meer dan dertig jaar een van de kwaliteitspijlers van onze organisatie.


 
Vacatures    
 
NIEUWS
 
Twee aanwinsten
 
Geslaagd met grootste onderscheiding
 
Opleidingsroute tot counselor
 
 
LAST MINUTE
 
Ouderbegeleiding
Start : 22/04/2014
 
Omgaan met 'lastige' cliënten
Start : 14/05/2014
 
Familielid, familieleed
Start : 15/05/2014
 
Inspiratiedag 'Genogrammen en tijdslijnen'
Start : 15/05/2014
 
Inspiratiedag 'Systemische delictketen'
Start : 15/05/2014
 
© Interactie-Academie VZW - Van Schoonbekestraat 33, 2018 Antwerpen - 03 237 01 52